Prisar på forstørringar 2018

Bileta produserast på eigen storformatskrivar med pigmentblekk og syrefritt baryttpapir av høgste kvalitet.

Alle bilete overflatebehandlast og monterast på syrefri kartong av museumskvalitet.

Forstørringane garanterar eg for livstid, dersom levert ferdig innramma. Eg gjev ingen garanti på bilete som leverast utan ramme. Bilete utan ramme signerast ikkje.

Prisane under gjeld første kopi. Ved bestilling av fleire eksemplar av same bilete i same storleik gjev eg 30% rabatt på dei påfølgande ved samla bestilling (gjeld ikkje innramming/artglas).

Om det ikkje er bestilt forstørringar innan 12 mnd. etter fotograferingsdato, kan bileta frå fotograferinga bli sletta/makulert utan forvarsel. Dette av arkiveringsomsyn.

 

              Forstørring                                          Tillegg for  innramming                       Tillegg for artglas

12x12cm (12x15) -     Kr. 600,-                                   kr. 1.500,-                                          kr. 400,-

14x14cm (14x18) -     Kr. 800,-                                   kr. 1.600,-                                          kr. 500,-

20x20cm (20x25) -  Kr. 1.600,-                                kr. 1.700,-                                          kr. 600,-

24x24cm (24x30) -  Kr. 2.500,-                               kr. 1.800,-                                          kr. 700,-

30x30cm (32x40) -  Kr. 3.500,-                               kr. 2.100.-                                          kr. 800,-

40x40cm (40x50) -  Kr. 4.300,-                               kr. 2.400,-                                         kr. 1.000,-

                          

Ta kontakt for pris på andre storleikar, bilete montert på aluminium, konserverande glas, etc.

Med atterhald om endringar.