Påmelding

Fotokurs; Nybegynner

15. september 2018 Kl. 10:00-16:00

Namn *
Namn
Er det nokon spesifikke tema du ønskjer vi skal vere innom i løpet av kurset? Beskrivelsen på førre side teiknar hovudlinjene for kursinnhaldet, men eg tek gjerne imot konkrete ønskjer. Eg kan dog ikkje garantere at vi rekk innom alt!
Vilkår *

Vilkår:

  • Kurset fakturerast ved kursets slutt via e-faktura (eller anna dersom avtalt).
  • Ein kan melde seg av kurset seinast 14 dagar før kursstart utan å betale kursavgift.
  • Ved avmelding seinare enn 14 dagar før kursstart belastast 50% av kursavgift.
  • Dersom du utan avmelding ikkje møter til kurset vert du fakturert full kursavgift.
  • Atterhald om nok påmelde deltakarar, samt andre ytre omstende som gjer at kurset må avlysast eller flyttast i tid. Ved eit slikt tilfelle vert ingen deltakarar pålagt kostnadar.
  • Kurshaldar tek ikkje ansvar for tapte utgifter ifm. reise/overnatting eller anna, som følgje av avlyst/flytta kurs.